Održavanje prometnica

Pranje prometnica, čišćenje odvoda oborinskih voda, čišćenje slivnika, zimska služba

PRANJE PROMETNICA
Pranje prometnica izvodimo pomoću autocisterne zapremine 11 m³ opremljene sa visokotlačnom pumpom i mlaznicama za pranje.

ČIŠĆENJE ODVODA OBORINSKIH VODA
Čistimo slivnike, šahtove i sve vrste cjevovoda oborinske kanalizacije od presjeka ∅50 mm do ∅1200 mm od taloga, mulja, pjeska, korjenja i drugih začepljenja.

ČIŠĆENJE SLIVNIKA
Slivnike čistimo pomoću specijalnog stroja slivničar oprmeljenog hidrauličnom rukom te samousisnom cisternom za mulj i pjesak.

ZIMSKA SLUŽBA
Zimsko čišćenje prometnica – raljenje snijega vršimo pomoću radnih vozila opremljenih sa posipačem i ralicom.