Prijevoz otpada

Prijevoz otpada, zbrinjavanje otpada

PRIJEVOZ NEOPASNOG OTPADA
Vršimo prijevoz svih vrsta neopasnog otpada sa specijalnim vozilima te smo upisani u očevidnik ovlaštenih prijevoznika otpada pri Ministarstvu zaštite okoliša.

PRIJEVOZ OPASNOG OTPADA
Vršimo prijevoz nekih vrsta opasnog otpada te smo upisani u očevidnik ovlaštenih prijevoznika opasnog otpada pri ministarstvu zaštite okoliša.

ZBRINJAVANJE OTPADA
U suradnji sa ovlaštenim tvrtkama vršimo zbrinjavanje kako neopasnog tako i opasnog otpada bilo njegovom oporabom ili izvozom.