Sanacija

SANACIJA
Vršimo sanaciju oštećenja svih vrsta cjevovoda te rekonstrukciju – dogradnju pratećih uređaja i objekata.

Po potrebi pribavljamo svu potrebnu dokumentaciju, dobavu zamjenskih uređaja ili opreme te preuzimamo kompletne građevinske radove.