Septičke jame

septičke jame

PRAŽNJENJE SEPTIČKIH JAMA
Vršimo pražnjenje septičkih jama i crpljenje fekalija te njihov prijevoz na deponiranje i konačno zbrinjavanje u suradnji sa tvrtkama ovlaštenim za oporabu istih.

Posjedujemo cisterne zapremine 8 m³ , 10 m³, 12 m³, 16 m³ i 18 m³.